Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

  • Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.
  • Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID). Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 
    Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. 
    Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknad til kommunen – utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Hammerfest kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Klage på vedtak

Ta kontakt med servicekontoret om du trenger råd eller veiledning.

Artikkelliste

Adresse

Servicekontoret Hammerfest sentrum

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 20 00

Åpne kartet i eget vindu

Servicekontoret Kvalsund

Besøksadresse

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

Åpne kartet i eget vindu


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost