Ingen ledige boliger

Kommunen har for tiden svært få tilgjengelige kommunale boliger grunnet situasjonen i Ukraina. Dersom du er i akutt nød og trenger bolig må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33.

Bolig