Startlån

Startlån er en behovsprøvd låneordning fra kommunen som kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Personer som ikke får lån fra private banker kan søke om startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå.

Det er opp til kommunen å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid.

Man må ha folkeregistrert adresse i Hammerfest kommune i minst ett år for å søke startlån.

Hva gis startlån til?

  • Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.
  • Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
  • Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.
  • Utbedring av bolig.

Ordningen reguleres av Husbankens forskrift og retningslinjer for startlån.

Før du kan søke om startlån fra kommunen må du ha vært i kontakt med bank for å avklare eventuelt banklån. Bankens vedtak må dokumenteres skriftlig.

Les mer

Råd og veiledning

Ta kontakt med Servicekontoret hvis du trenger råd eller veiledning om startlån eller hjelp til å søke.

 

Adresse

Bolig- og eiendomsavdelingen

Postadresse

Hammerfest kommune
Bolig- og eiendomsavdeling
Postboks 1224
9616 Hammerfest