Sosiale tjenester

 Alle har rett til nødvendige sosiale tjenester i den kommunen de bor i. 
Kommunen har plikt til å informere om de ordninger som finnes.

Den kommunale sosialtjenesten gir informasjon og veiledning som kan hjelpe til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hjelpen er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Den som ikke kan sørge for eget livsopphold eller dra omsorg for seg selv, kan ha krav på økonomisk støtte fra sosialetjenesten og/eller andre tjenester. 
I Hammerfest er den kommunale sosialtjenesten underlagt NAV Hammerfest.


Les mer om økonomisk sosialhjelp hos Nav.no.


I tillegg tilbyr kommunen og andre offentlige etater i Hammerfest en del økonomiske og praktiske tjenester og tiltak som har stor betydning for mange.

Annen informasjon

Kontaktinformasjon | NAV Hammerfest

Besøksadresse 

Sjøgata 6
4. etasje
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 415 
9615 Hammerfest

Telefon

55 55 33 33
Telefontid: 08:00 – 15:30

Hjemmeside

Publikumsmottak Hammerfest

Sjøgata 6
4. etasje
9600 Hammerfest
tirsdag, onsdag og torsdag 11:30 – 14:00

Planlagte samtaler gjennomføres mellom kl. 09:00 - 15:00.