Vest-Finnmark krisesenter

Krisesenteret er drevet av kvinner med lang og stor erfaring i mishandlingsproblematikk. Formålet er å hjelpe andre kvinner som er i en vanskelig samlivssituasjon.

Det er viktig å komme ut av isolasjonen, få hjelp og støtte hos folk du kan stole på, og som har taushetsplikt.

Les mer om krisesenteret

Adresse

Postboks 124
9615 Hammerfest

T 485 04 485
Send e-post