Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Håja barnehage

Ansatte i avdelingen Håja barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 78 40 28 80 406 06 487
Ass styrer 78 40 28 87
Assistent 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80 993 76 557
Assistent 78 40 28 80
Barnehagelærer 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80 405 52 312
Pedagogisk leder 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80 918 32 042
Pedagogisk leder 78 40 28 80 405 56 202
Assistent 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80
Lærling (reform 94) 78 40 28 80 969 94 068
Fagarbeider 405 56 202
Pedagogisk leder 405 53 294
Pedagogisk leder 78 40 28 80 417 58 686
Barnehagelærer 78 40 28 80
Assistent (barnehage) 78 40 28 80
Servicemedarbeider 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80