Ansattoversikt


Håja barnehage

Ansatte i avdelingen Håja barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 78 40 28 80
Ass.styrer 78 40 28 80
Servicemedarbeider 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
lærling 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80
Lærling 78 40 28 80
Pedagogisk Leder 78 40 28 80
fagarbeider 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80 78 40 28 80
Pedgagogisk leder 78 40 28 80
Barnehagelærer 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
Assistent 78 40 28 80
Barnehagelærer 78 40 28 80