Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Håja barnehage

Ansatte i avdelingen Håja barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer i barnehage 78 40 28 80 406 06 487
Assisterende styrer 78 40 28 87
Assistent (barnehage) 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80 993 76 557
Assistent (barnehage) 78 40 28 80
Barnehagelærer 78 40 28 80
Barne/ungdomsarbeid. 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80 405 52 312
Pedagogisk leder 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80 918 32 042
Pedagogisk leder 78 40 28 80 405 56 202
Assistent (barnehage) 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 80
lærling 78 40 28 80
Fagarbeider 78 40 28 83
Pedagogisk leder 78 40 28 85
Barnehagelærer 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80 417 58 686
Barnehagelærer 78 40 28 80
Assistent (barnehage) 78 40 28 80
Barnehagelærer 78 40 28 80
Barne/ungdomsarbeid. 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 28 80