Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Tyven barnehage

Ansatte i avdelingen Tyven barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
938 33 128
474 42 162 474 42 162
957 00 343
930 19 265
Fagarbeider 415 66 579
Fagarbeider 469 60 610
Miljøterapeut
fagarbeider
Fagarbeider 913 66 693
951 70 529
Støttepedagog 78 40 28 61
Assistent 4763550
Virksomhetsleder 901 02 253 901 02 253
942 77 771
Fagarbeider 913 66 693
Assistent 971 03 488
Assisterende styrer 917 26 593
pedagogisk leder 473 61 814