Nyheter
Publisert 26.01.2021

Foresatte til ungdomsskoleelever kan nå logge inn og se elevenes terminkarakterer.

Publisert 26.01.2021

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 03 – 2021

Publisert 26.01.2021

Kommuneoverlegene har gjennomført risikovurdering for covid-19 utbrudd for Hammerfest kommune etter anvisninger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Hammerfest ligger per 25. januar 2021 på nivå 1, som er det laveste risikonivået definert av FHI. 

Publisert 25.01.2021

Arbeidet med nye Kvalsund Skole og nye Kvalsund Barnehage går nå inn i en fase hvor det er nødvendig å endre normalarbeidstidene. 

Publisert 25.01.2021

Vi har nå en situasjon med mulig spredning av det nye, muterte og mer smittsomme koronaviruset i Oslo-området. Regjeringen har satt i verk svært strenge tiltak i det berørte området. Hammerfest kommune ber tilreisende om å bidra til å hindre en spredning av det muterte viruset hit. 

Publisert 24.01.2021

Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune hadde møte søndag ettermiddag 24. januar. På agendaen var situasjonen omkring muterte virusvarianter på Østlandet, og vurdering om det er behov for å innføre lokale tiltak. Kommunen anbefaler testing for tilreisende.

Publisert 23.01.2021

Beredskapsledelsen Hammerfest kommune hadde møte lørdag ettermiddag 23. januar i forbindelse med utbruddet av mutert koronavirus i Sør-Norge.

Publisert 15.01.2021

Fra 2. januar 2021 er det plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Plikten gjelder alle som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, også norske statsborgere. Testen bør tas så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge

Publisert 13.01.2021

Arbeidet med å restaurere Musikkpaviljongen, Lysportalen og Isbjørnportalen er i gang. Galleri Syvstjerna vant anbudet.

Publisert 11.01.2021

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 01 – 2021