Nyheter
Publisert 01.07.2022

Kommunen stenger området ved veien fra Låtret til Langstrand for all ferdsel etter steinras.

Publisert 09.05.2022
Stilisert tegning av et barn som holder to foreldre i hendene

Før sommeren kobler vi våre systemer for barn i barnehage og skoleelever opp mot nye Folkeregisteret. For de aller fleste vil dette ikke gjøre noen forskjell, men for å kunne fortsette å se informasjon om dine barn, må du ha registrert foreldreansvar for dem i Folkeregisteret.

Du bør sjekke informasjonen din i Folkeregisteret innen 9. juni 2022.

Publisert 08.03.2022

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Det settes av 125 000 kroner årlig til formålet.

Publisert 11.02.2022
En stolpe, med lykt på hver side. En lyser, den andre lyser ikke

Gagama Elektro AS jobber med å få reparert gatelys som meldes inn i Nabolaget eller til servicekontoret. Dette er stedene de arbeider for øyeblikket:

Publisert 25.01.2022

Fra og med 27. januar åpner Sanitetsbadet for publikum

Publisert 04.01.2022
Vannkran

Oppdatering 15:44 - De fleste husstandene skal nå ha fått tilbake vannet, men med lavere vanntrykk enn vanlig. Vi jobber fortsatt med å lokalisere lekkasjen. 

Publisert 07.09.2021

Onsdag 8. september er det planlagt vannavstenging i Engmovegen grunnet renovering.

Publisert 27.05.2021

Vi holder en egen pressekonferanse for barn, der ordfører og kommuneoverlege svarer på spørsmål vi har fått inn fra barn i barnehager og på barneskoler.

Publisert 14.04.2021

Dispensasjonssaker for byggesak behandles politisk i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. Det blir holdt 2 møter til før sommeren 2021.

Publisert 03.12.2020

Tirsdag 1. desember 2020 ble samarbeidsavtalen for prosjekt tursti: Sørøya- på langs  signert  i formannskapssalen på Hammerfest rådhus.