Nyheter
Publisert 19.10.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 42 – 2020

Publisert 16.10.2020

Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge alle nærkontakter til de som har fått påvist covid-19 i Hammerfest. Alle nærkontakter vil bli kontaktet fortløpende.

Publisert 15.10.2020

Tre nye tilfeller av koronasmitte i Hammerfset kommune torsdag 15. oktober.

Publisert 07.10.2020
To kvinner i turterreng

Kommunestyret i Hammerfest har nylig vedtatt fem hovedsatsningsområder for folkehelsearbeidet i kommunen for de neste fire årene. Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg er kommunens fast ansatte samfunnsmedisinere som leder arbeidet med folkehelse i kommunen.

Publisert 05.10.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 40 – 2020

Publisert 02.10.2020
Tegning av fire barn som sitter rundt et bord og spiser

Vi har en gladmelding: Fra og med 15. oktober starter vi opp igjen med matservering i de kommunale barnehagene.

Publisert 01.10.2020

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget er nå utarbeidet og du kan komme med innspill.

Publisert 01.10.2020

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger  skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Publisert 01.10.2020

Vedtektene for kommunale barnehager skal vedtas for den nye kommunen, og ligger nå ute til høring. Fristen for å komme med innspill til vedtektene er 11. oktober 2020.

Publisert 28.09.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 39 – 2020