Nyheter
Publisert 16.10.2020

Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge alle nærkontakter til de som har fått påvist covid-19 i Hammerfest. Alle nærkontakter vil bli kontaktet fortløpende.

Publisert 04.09.2020

Vi bygger ny skole og barnehage i Kvalsund fra medio september 2020 til våren 2022. I byggeperioden blir det en del endringer for befolkningen, lag og foreninger og arrangementsarrangører.

Publisert 30.06.2020

Hammerfest kommune inviterer deg til ugressbekjempelse der vi setter fokus på ugresset hundekjeks og Tromsøpalmen.

Publisert 11.06.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 23 (07.06.2020)

Publisert 19.05.2020

Feiing av gater og fortau på ikke-kommunale veier i perioden uke 22 til uke 23

Publisert 13.05.2020

Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse for Kvalsund er til høring. 

Publisert 12.05.2020

Program for 17. mai 2020 i Hammerfest 

Publisert 12.05.2020

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for arealene i tilknytning Rossmollgata 46 - 48. Hammerfest Rorbuer AS. MWA AS/Rambøll har vært Hammerfest kommunes planfaglige konsulent.

Publisert 07.05.2020

Offentlige bygg som rådhuset, kommunehuset og andre kommunale bygg åpnes nå for publikum og ordinære besøk.