Nyheter
Publisert 30.06.2020

Hammerfest kommune inviterer deg til ugressbekjempelse der vi setter fokus på ugresset hundekjeks og Tromsøpalmen.

Publisert 19.05.2020

Feiing av gater og fortau på ikke-kommunale veier i perioden uke 22 til uke 23

Publisert 13.05.2020

Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse for Kvalsund er til høring. 

Publisert 12.05.2020

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for arealene i tilknytning Rossmollgata 46 - 48. Hammerfest Rorbuer AS. MWA AS/Rambøll har vært Hammerfest kommunes planfaglige konsulent.

Publisert 07.05.2020

Offentlige bygg som rådhuset, kommunehuset og andre kommunale bygg åpnes nå for publikum og ordinære besøk.

Publisert 04.05.2020

Formannskapet i Hammerfest kommune vedtok 03.04.2020 opprettelse av et kommunalt krisefond på kr. 3 millioner.

Formålet med fondet er å avhjelpe kommunens bedrifter som er rammet av koronakrisen.

Se lenke her for retningslinjer og søknadsinformasjon

Publisert 17.03.2020

Helsestasjonene i Kvalsund og Hammerfest har iverksatt tiltak for å forhindre spredning av Covid-19.