Nyheter
Publisert 27.01.2021
Pensjonister leser fysisk brev

Staten, fylkene og kommunene sender mer og mer informasjon til sine innbyggere digitalt. Hvis du heller ønsker å få informasjon i brev, kan du reservere deg mot digital kommunikasjon fra det offentlige.

Publisert 26.01.2021

Foresatte til ungdomsskoleelever kan nå logge inn og se elevenes terminkarakterer.

Publisert 26.01.2021

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 03 – 2021

Publisert 26.01.2021

Det varsles lokal høring av nytt adressenavn for adkomst til ny idrettshall på Prærien, liggende parallelt med boligfelt med veinavn fra ishavsskippere. 

Publisert 26.01.2021

Hammerfest kommune v/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur har i medhold av Matrikkellova § 21 og Stadnamnlova vedtatt, i møte 25.01.2021, skrivemåten på et adressenavn i nytt byggeområde i Baksalen. 

Publisert 26.01.2021

Kommuneoverlegene har gjennomført risikovurdering for covid-19 utbrudd for Hammerfest kommune etter anvisninger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Hammerfest ligger per 25. januar 2021 på nivå 1, som er det laveste risikonivået definert av FHI. 

Publisert 25.01.2021

Det kunngjøres herved oppstart av planarbeid for adkomstvei til hytter i Skaidilia - gnr. 126 bnr. 1 fnr. 152. 

Publisert 25.01.2021

Arbeidet med nye Kvalsund Skole og nye Kvalsund Barnehage går nå inn i en fase hvor det er nødvendig å endre normalarbeidstidene. 

Publisert 25.01.2021

Vi har nå en situasjon med mulig spredning av det nye, muterte og mer smittsomme koronaviruset i Oslo-området. Regjeringen har satt i verk svært strenge tiltak i det berørte området. Hammerfest kommune ber tilreisende om å bidra til å hindre en spredning av det muterte viruset hit. 

Publisert 24.01.2021

Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune hadde møte søndag ettermiddag 24. januar. På agendaen var situasjonen omkring muterte virusvarianter på Østlandet, og vurdering om det er behov for å innføre lokale tiltak. Kommunen anbefaler testing for tilreisende.