Nyheter
Publisert 02.07.2021

BAR Eiendom AS ønsker å sette i gang arbeid med privat detaljregulering for Storelva Nord. 

Publisert 25.06.2021

Oppleves barnet ditt som kranglete, følger ikke beskjeder og forhandler/haler ut tiden – og opplever du som forelder dette som strevsomt?

Publisert 25.06.2021

Norges kulturkommune er en pris som er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum. Prisen er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. I år er Hammerfest én av fire finalister! 

Publisert 23.06.2021
Frist for innspill: torsdag 9. september 2021
Publisert 21.06.2021
Tom barnehage

Vi krever ikke betaling for barnehage og SFO som har vært stengt under koronautbruddet.

Publisert 21.06.2021

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord i Hammerfest. Tiltakshaver er Vår Energi (tidligere Eni Norge).

Frist for innspill: 15. august 2021
Publisert 21.06.2021
Smittevernikoner

Formannskapet vedtok i dag nye lettelser i den lokale forskriften om smitteverntiltak som skal gjelde fra i morgen, tirsdag 22. juni og i første omgang til og med torsdag 1. juli

Publisert 21.06.2021
Gammel kanon

Det viser seg at lavetten (vogna som bærer kanonen) har alvorlige råteskader. Kanon og lavett er nå hentet inn av kommunen for reparasjon.

Publisert 21.06.2021

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 24 – 2021

Publisert 15.06.2021

Rambøll Norge, avdeling Alta, har utarbeidet forslag til detaljregulering for Adkomstvei til hytter i Skaidilia.