Nyheter
Publisert 14.09.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 37

Publisert 09.09.2020

Det innføres parkeringsforbud i hele Skippergata i perioden 10. september kl. 09:00 til 20. september kl. 12:00. Dette er på grunn av gravearbeid i riksvei 94 som gjør at det blir omkjøring for trafikk via Skippergata.

Publisert 08.09.2020

Etter tre vellykkede friluftsskoler i Hammerfest i sommer, så er det nå klart at det blir nytt tilbud i høstferien.

Publisert 07.09.2020

5. – 20. september inviterer Hold Norge Rent til ryddedugnad og arrangerer Strandryddeuka 2020 - 15 dager til ende!

Publisert 07.09.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 30 – 36

Publisert 04.09.2020

Vi bygger ny skole og barnehage i Kvalsund fra medio september 2020 til våren 2022. I byggeperioden blir det en del endringer for befolkningen, lag og foreninger og arrangementsarrangører.

Publisert 19.08.2020

Folk er engasjert i miljøet vårt og hvordan det påvirker helsen, og mange tar kontakt med kommunen om det. Mye hører til det vi kaller miljørettet helsevern, og der kan kommunen noen ganger bidra. Men da må folk vite hvordan de skal melde fra og hva de må gjøre først.

Publisert 18.08.2020

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordningen på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdet. 

Publisert 12.08.2020

I forbindelse med nye testkriterier som er varslet fra Helsedirektoratet, foreslås det at alle som selv mistenker at de er smittet av Covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Hammerfest kommune har allerede god testkapasitet og lav terskel for testing.Vi har vurdert ut fra lokal smittesituasjon at vi vil opprettholde dagens rutine for testing – det vil si at man fortsatt kontakter lege før test.

Publisert 07.08.2020

Vil du og din familie bli besøkshjem? Barneverntjenesten søker besøkshjem for to barn.