Nyheter
Publisert 30.04.2021

Fredag ettermiddag har vi fått ett nytt tilfelle av covid-19. Vedkommende utviklet symptomer i karanteneperioden. Vi har nå totalt fire smittede i kommunen. Flere nærkontakter har testet negativt, og flere skoleklasser er dermed tatt ut av ventekarantene.

Publisert 29.04.2021

På grunn av den uavklarte situasjonen rundt det påviste tilfellet av koronasmitte i Akkarfjord er en del skoleelever og barnehagebarn satt i ventekarantene.

Publisert 28.04.2021

Vi har nå fått bekreftet koronasmitte hos en pasient i Akkarfjord på Sørøya som har reist med hurtigbåt fredag 23. april. Alle som var på samme båtrute som den smittede har blitt bedt om å være i ventekarantene. De er nå å regne som nærkontakter til en bekreftet smittet, og skal gå i smittekarantene.

Publisert 28.04.2021
To rein foran reingjerdet

Rein vil komme på sommerbeite på Kvaløya i begynnelsen av mai. Vi arbeider med å forsterke reingjerdet rundt Hammerfest by.

Publisert 26.04.2021

Et tilfelle av en person som har utviklet luftveissymptomer kort tid etter ankomst i Hammerfest etter å ha vært nærkontakt til påvist smitte i Oslo, behandles som påvist smitte inntil vi har fått svar på koronatest.

Publisert 26.04.2021

Årets ryddeaksjon står for dør og Hammerfest kommune oppfordrer alle innbyggere og bedrifter til å ta et skikkelig krafttak for å få en renere og penere kommune.

Publisert 26.04.2021

Systemet vi har brukt hittil, IST direkte, skal fases ut, og vi tar derfor snart i bruk et nytt digitalt system for kommunkasjon med hjemmet for de kommunale barnehagene og SFO. Det nye systemet vi skal bruke er MyKid.

Publisert 26.04.2021

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 16 – 2021

Publisert 19.04.2021

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 15 – 2021

Publisert 15.04.2021

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven som skal behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag behandles i Arbeidsutvalg for behandling av søknader etter motorferdselloven. Siste møte før sommeren er 14.06.2021.