Nyheter

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner, er det per 01.01.2020 utført endring på gårdsnummer i gamle Kvalsund kommune.

Vinteren er i anmarsj i Hammerfest, og den kan skape utfordringer på vei og fortau.

Det har vært en del mediaoppmerksomhet den siste tiden om barn i Hammerfest som har uteblitt fra barnehage og skolegang.

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenger Statens kartverk, systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

Hammerfest kommune deler hvert år ut en HMS-pris, som i følge statuttene skal gå til en virksomhet «som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet. Både det fysiske og det sosiale arbeidsmiljøet er viktig.