Nyheter

Regjeringen har bestemt at det for tiden er ulovlig å overnatte på hytte i annen kommune enn den man bor i. Mange i Hammerfest kommune har hytte i egen kommune (særlig nå etter sammen­slåingen med Kvalsund) og lurer på hva om er klokt å gjøre for dem.

Det er ikke alle med symptomer som kan skyldes covid-19 som vil bli testet for koronasmitte, siden testkapasiteten ikke er ubegrenset. Fokehelseinstituttet har publisert kriterier for hvem som skal testes.
Hvis du mistenker at du har koronasmitte, men ikke blir testet, kan du registrere deg på helsenorge.no

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringer i barnehagene.

Vi har ikke pressekonferanse i morgen, lørdag, men kjører neste på søndag 22. mars kl. 15:30

Nå har vi opprettet egne koronatelefoner i Hammerfest kommune.
For barn og unge: 467 48 195 - For alle: 484 09 779

Hvis du har vært i områder utenfor Nord-Norge og Trøndelag, skal du nå i 14 dagers hjemmekarantene ved ankomst til Hammerfest. Karantenen trår i kraft fra du er hjemme der du skal oppholde deg. Du skal unngå kollektivtransport etter at karantenen har trådd i kraft.

Vi sender av og til ut meldinger til befolkningen på tekstmelding - SMS. Nå under koronaepidemien har vi sendt ut noen meldinger med viktig informasjon, men vi når ikke absolutt alle i kommunen.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det herved at Finnmarkseiendommen (FeFo) har igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for Øvre Skaidilia hytteområde, planID 5406_2011002 (tidligere Kvalsund kommune).

Helsestasjonene i Kvalsund og Hammerfest har iverksatt tiltak for å forhindre spredning av Covid-19.

På grunn av situasjonen med strenge tiltak for å begrense spredning av koronaviruset covid-19, vil formannskapet møtes to ganger i uken, foreløpig fra uke 12 til uke 15 (siste uke før påske).