Nyheter
Publisert 09.11.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 45 – 2020

Publisert 06.11.2020

Kommuneoverlegen 06.11.2020 har fattet lokalt vedtak om forlenget karantenetid for helsepersonell som har vært nærkontakt til påvist smittet med Covid-19. Karantenetiden settes til totalt 14 dager, det vil si en forlengelse på fire dager utover nasjonalt fastsatt karantenetid.

Publisert 06.11.2020

Folkehelseinstituttet ble søndag 18. oktober kontaktet av Helse Nord RHF for bistand i utbruddet av covid-19 som omfattet Hammerfest sykehus (Finnmarkssykehuset HF) og Hammerfest kommune.

I denne rapporten beskrives den epidemiologiske situasjonen, observasjoner fra feltet, tiltak som er satt i gang og anbefalinger for videre oppfølging.

Publisert 06.11.2020

Etter at det ble konstatert covid-19-smitte hos en ansatt ved Rypefjord bosenter onsdag kveld 4. november, driver helse- og omsorgssektoren i Hammerfest nå i rød beredskap.

Publisert 06.11.2020

Administrasjonen har foreslått følgende prisøkning for barnehage og skolefritidsordningen (SFO) som skal behandles av kommunestyret i budsjettbehandlingen 15. desember.

Publisert 05.11.2020

Rådmannen legger 5. november 2020 frem forslag til Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021

Publisert 04.11.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 44 – 2020

Publisert 03.11.2020
Fra videofilm

Ordfører Marianne Sivertsen Næss kommer med oppdatert informasjon på mange språk etter koronautbruddet på Hammerfest sykehus i oktober 2020

Publisert 03.11.2020

Vannet stenges tirsdag 03. november fra cirka kl. 18:00 – 24:00.

Publisert 31.10.2020

Et skolebarn i Hammerfest har testet positivt for covid-19. I tråd med kommunens beredskapsplan settes barnets skoleklasse i karantene og alle i klassen blir testet for korona