Din stemme teller!

I Norge er vi med rette stolte av vårt demokrati. Selve kjennetegnet på et demokrati er folkets mulighet til å velge og bytte ut de som sitter med makten, og den fredelige maktoverføringen som skjer når folket har gjort sitt valg. Dessverre er ikke demokratiet en selvfølge, og vi ser stadig eksempler på at valgmuligheter innskrenkes  og at den fredelige maktoverføringen er truet.

Kvinne og mann foran valgplakat - Klikk for stort bilde Den beste måten å hegne om demokratiet på, er å bruke stemmeretten. Si din mening og avgi din stemme til stortings– og sametingsvalget i år!

Vi har vært gjennom en spesiell tid med pandemi og smittevernrestriksjoner, der også demokratiet har blitt satt på prøve opp mot behovet for strenge, inngripende tiltak. Vi må regne med at det fortsatt vil være smitteverntiltak i kraft i denne valgperioden, og vi i kommunen skal sørge for at det er trygt å avgi stemme, uten fare for å bli smittet av koronaviruset.

De som er i isolasjon eller karantene skal kunne stemme hjemmefra

Husk at du kan avgi forhåndsstemme helt fra tirsdag 10. august og fram til fredag 10. september – to dager før selve valgdagen. Ved å benytte deg av muligheten til forhåndsstemming hjelper du til med å unngå kø og trengsel på valgdagen.


Rådmann Leif Vidar Olsen og assisterende rådmann Elisabeth Paulsen