Smittevern 

Alle skal kunne avgi stemme uten å risikere å bli smittet av koronaviruset.

Personer som er syke skal holde seg hjemme  

Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer skal holde seg hjemme. I valggjennomføring har dette betydning både for valgmedarbeidere og for velgere. Vi vil likevel tilrettelegge for at alle velgere skal ha mulighet til å stemme.

God hygiene 

Vask hendene eller bruk håndsprit når du går inn i valglokalet. Host eller nys i albukroken eller i et papirlommetørkle som du kaster etterpå. 

Hold avstand 

Hold minst én meters avstand til alle som du ikke bor sammen med: både andre velgere, valgmedarbeidere og andre. 

Velgere i karantene eller isolasjon

Velgere som er i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19, bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de ute av karantene eller  isolasjon. Hvis du ikke rekker å komme ut av karantene eller isolasjon, bør du så raskt som mulig ringe Servicekontoret på telefon 78 40 20 00 for å avtale å stemme hjemme

Ingen registrering av oppmøte 

Det skal være mulig å avlegge stemme uten å komme nærmere andre enn 1 meter og å kunne gjøre det på mindre enn 15 minutter. Dermed vil man ikke være å regne som nærkontakt av noen etter å ha avlagt stemme, og det skal ikke registreres hvem som møter opp i valglokalet. Dette er også viktig for å sikre hensynet til hemmelig valg. 

Stem mens du er frisk

Det beste smitteverntiltaket du kan gjøre er å stemme når du er frisk. Bruk gjerne muligheten til å forhåndsstemme tidlig, så er du sikker!