Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Kvalsund barnehage

Ansatte i avdelingen Kvalsund barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 474 87 560
Pedagogisk leder
Assistent (barnehage)
Pedagogisk leder 78 40 28 80
Fagarbeider
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent (barnehage)
Assistent (barnehage)
Styrer i barnehage 994 33 414 994 33 414