Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Mylingen barnehage

Ansatte i avdelingen Mylingen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer 78 40 28 93 480 70 780
Pedagogisk leder 78 40 28 95
Assistent (barnehage) 994 81 273
Fagarbeider 78 40 28 93 416 25 189
Assistent (barnehage) 78 40 28 62 481 90 883
Assistent (barnehage)
Fagarbeider 78 40 28 95
Assistent (barnehage) 78 40 28 25
Barnehagelærer
Styrer i barnehage 78 40 28 90 900 41 610
Assistent (barnehage) 455 44 576
Barnehagelærer 913 25 595
Pedagogisk leder
Assistent (barnehage)
Pedagogisk leder 78 40 28 93