Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Mylingen barnehage

Ansatte i avdelingen Mylingen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Støttepedagog
Pedagogisk Leder og Stedfortreder 78 40 28 95
Lærling 78 40 28 93
Assistent 78 40 28 62 481 90 883
Assistent 78 40 28 95
Assistent 78 40 28 25
Virksomhetsleder 78 40 28 90 900 41 610
??? 913 25 595
Assistent 78 40 28 94
assistent 78 40 28 90
Pedagogisk Leder 78 40 28 93