Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Radioen barnehage

Ansatte i avdelingen Radioen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 78 40 28 10 415 44 087
Pedagogisk Leder / Stedfortreder 78 40 28 10 952 80 824
Assistent - vikar 960 18 262
Pedagogisk Leder 78 40 28 10 958 13 616
Servicemedarbeider 78 40 20 51
Assistent 973 48 047 973 48 047
Fagarbeider 78 40 28 10 400 53 713
400 74 913
Fagarbeider 78 40 28 10 932 45 032
Virksomhetsleder 78402818/78402810 948 02 768
Assistent 904 08 280
Pedagogisk Leder 78 40 28 10 952 73 833
Tilkallingsvikar 955 51 216 955 51 216
Assistent 78 40 28 10 905 49 105
Servicemedarbeider 78 40 28 10 948 89 639
Lærling