Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Radioen barnehage

Ansatte i avdelingen Radioen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent (barnehage) 78 40 28 10 415 44 087
Assistent (barnehage) 992 24 173
Pedagogisk leder 78 40 28 10 952 80 824
Barne/ungdomsarbeid. 960 18 262
Pedagogisk leder 78 40 28 10 958 13 616
Pedagogisk leder 78 40 20 51
Servicemedarbeider 78 40 28 10 970 75 511
Assistent 973 48 047 973 48 047
Fagarbeider 78 40 28 10 469 59 328
Assistent (barnehage) 400 74 913
Fagarbeider 78 40 28 10 932 45 032
Assistent (barnehage) 78 40 28 14 955 51 216
Styrer i barnehage 78 40 28 18 948 02 768
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 78 40 28 13 952 73 833
Barnehagelærer 78 40 28 60 418 04 564
Assistent (barnehage) 78 40 28 10 905 49 105
Lærling (reform 94)
Assistent (barnehage) 962 26 099