Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Reindalen barnehage

Ansatte i avdelingen Reindalen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 78 40 28 44 913 44 324
Assistent 78 40 75 46
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder 413 44 291
Assistent (barnehage) 78 40 75 46 949 72 337
Barne/ungdomsarbeid. 78 40 75 43 483 02 405
Pedagogisk leder 78 40 75 45
Servicemedarbeider 78 40 75 45 970 60 106
Assistent 400 00 362
Pedagogisk leder
Styrer i barnehage 78 40 75 42 482 69 569
Assistent (barnehage) 78 40 28 80
Pedagogisk leder 78 40 75 42
Barnehagelærer