Pris og betaling for barnehageplass

Fra 1. august 2023 er det gratis barnehageplass i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms), men det må betales kostpenger, og gebyr hvis barnet hentes etter stengetid. Ta kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen for spørsmål om faktura. 

Betalingsfritak

Alle barn skal ha fire ukers ferie i løpet av et barnehageår, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i perioden 1. juni til 30. august (jfr barnehagens vedtekter).
Juli måned er betalingsfri (kostpenger).

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling
Gebyr Sats 2024
Barnehageavgift barn nr. 1, per måned 0
Barnehageavgift barn nr. 2, per måned 0
Barnehageavgift barn nr. 3, per måned 0
Dagplass, per barn per dag 0
Gebyr ved for sent hentet barn, per påbegynte halvtime 400
Kostpenger, per måned * 450
* For barn med dagplass, blir kostpenger beregnet ut fra månedsprisen