En barnehageplass koster kr 3 050 per måned.  Du betaler fra den datoen barnet er tildelt barnehageplass. Betaling for kost kommer i tillegg.

  1. Søskenmoderasjon: Hammerfest kommune gir 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 75 % søskenmoderasjon for barn nummer 3 eller flere.
  2. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekter per barn per år.
  3. Gratis kjernetid:

    Dersom husholdningen har inntekt under 598 825 kan du søke om gratis kjernetid.
    Ordningen gjelder fra 1. august det kalenderåret barnet fyller to år. 

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Alle søknader om plass i barnehage eller SFO, endringer og avslutning av plass, gjøres i vår Foresattportal for opptak i barnehage og SFO. Du kan søke om plass og om å bytte fra en barnehage/SFO til en annen uten å logge inn – men for å endre en søknad eller å si opp en plass som barnet ditt allerede har, må du logge inn i portalen.