En heltids barnehageplass koster 3230,- per måned i kommunale barnehager. Du betaler fra den måneden barnet ditt starter i barnehagen. Matpenger kommer i tillegg.

Barnehagebarn

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage

  1. Søskenmoderasjon: Barn nr. 2 betaler 70 % av vanlig pris, barn nr. 3 og utover betaler 25 % i Hammerfest kommune.
  2. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
  3. Gratis kjernetid: Barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i uken. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra 1. august det året barnet fyller to år. Inntekstgrensen for gratis kjernetid er 583 650 frem til 1. august 2022. 

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Alle søknader om plass i barnehage eller SFO, endringer og avslutning av plass, gjøres i vår Foresattportal for opptak i barnehage og SFO. Du kan søke om plass og om å bytte fra en barnehage/SFO til en annen uten å logge inn – men for å endre en søknad eller å si opp en plass som barnet ditt allerede har, må du logge inn i portalen.