Søke om, endre eller si opp plass i barnehage

Alle søknader om plass i barnehage eller SFO, endringer og avslutning av plass, gjøres i vår Foresattportal for opptak i barnehage og SFO. Du kan søke om plass og om å bytte fra en barnehage/SFO til en annen uten å logge inn – men for å endre en søknad eller å si opp en plass som barnet ditt allerede har, må du logge inn i portalen.

Søk om barnehageplass her

For å logge inn trenger du en elektronisk ID.
Mer informasjon om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.


Det er lurt å logge inn uansett, for da er dine personopplysninger allerede fylt ut når du starter en ny søknad.

Når du åpner søknadsportalen, ser skjermbildet slik ut:

Klikk først på «Logg inn med ID-porten» og følg anvisningene på skjermen.

Søke om ny plass

Klikk på «Barnehage» og følg anvisningene på skjermen:

 

Si opp eller søke om endring av plass

Klikk på [Min side] og velg [Mine plasseringer/endre type plass]:


Klikk på [Søk om endring] eller [Si opp plassen]:

 Følg anvisningene på skjermen.

Ny i Norge?

For å søke om barnehageplass, må du som søker, og barnet du søker for, ha et fødselsnummer. Du får tildelt et fødselsnummer av folkeregisteret når du registreres med fast opphold i Norge. Hvis du skal bo i Norge mindre enn seks måneder, skal du få et D-nummer som brukes i stedet for fødselsnummer.

Du finner mer informasjon om flytting til Norge og registrering i folkeregisteret her