Søke om, endre eller si opp plass i barnehage

Alle søknader om plass i barnehage eller SFO, endringer og avslutning av plass, gjøres i vår søknadsportal for opptak i barnehage og SFO. Du kan søke om plass og om å bytte fra en barnehage/SFO til en annen uten å logge inn – men for å endre en søknad eller å si opp en plass som barnet ditt allerede har, må du logge inn i portalen.

Hvis du har barn som skal begynne i barnehage til høsten, må du huske å søke om plass innen 1. mars.
Barn som fyller ett år innen utgangen av november har rett til barnehageplass det året. Men retten gjelder bare hvis man har søkt om plass innen fristen for hovedopptak som er 1. mars.

 

Søk om, endre, eller si opp barnehageplassen her

For å logge inn trenger du en elektronisk ID.
Mer informasjon om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.


Det er lurt å logge inn uansett, for da er dine personopplysninger allerede fylt ut når du starter en ny søknad.

Når du åpner søknadsportalen, ser skjermbildet slik ut:

 

 

Klikk først på «Logg inn med ID-porten» og følg anvisningene på skjermen.

Søke om ny plass

Klikk på «Barnehage» og følg anvisningene på skjermen:

 

 

 

Si opp eller søke om endring av plass

Klikk på [Min side] og velg [Mine plasseringer/endre type plass]:

 


Klikk på [Søk om endring] eller [Si opp plassen]:

 

 

 Følg anvisningene på skjermen.

 

Ny i Norge?

For å søke om barnehageplass, må du som søker, og barnet du søker for, ha et fødselsnummer. Du får tildelt et fødselsnummer av folkeregisteret når du registreres med fast opphold i Norge. Hvis du skal bo i Norge mindre enn seks måneder, skal du få et D-nummer som brukes i stedet for fødselsnummer.

Du finner mer informasjon om flytting til Norge og registrering i folkeregisteret her