Innskriving og skoleplassering i grunnskolen

Kort fortalt:
Barn får automatisk plass i grunnskolen det året de blir seks år gamle. 
Du må bekrefte at dere tar i mot plassen eller gi beskjed om at dere ønsker plass ved en annen skole eller at barnet skal flytte til en annen kommune.

Informasjon til foreldre og foresatte

Barn får automatisk plass i grunnskolen

Det året barnet ditt fyller seks år, vil det automatisk få en plass i grunnskolen. Du vil få et brev fra kommunen med beskjed om hvilken skole barnet ditt har fått plass ved.

Hva du som forelder eller foresatt må gjøre

Du må logge deg inn på IST foreldreportalen og gi beskjed om du:

  • bekrefter skoleplassen (hvis du ønsker at barnet ditt skal gå på den skolen der det har fått plass) 
  • ønsker at barnet skal gå på en annen skole i Hammerfest
  • takker nei til plassen fordi barnet skal flytte til en annen kommune

Skolefritidsordningen – SFO

Alle barn i 1. –  4. klasse kan være med i SFO før og etter skoletid. SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud. Alle som ønsker det, får plass i SFO på den skolen der barnet går, men du må selv søke om plass. Du finner mer informasjon om SFO og om hvordan du søker her.

Du må søke om SFO-plass innen 1. april. Når barnet ditt har fått SFO-plass er det 2 måneders oppsigelsestid. Det betyr at du må gi beskjed om at barnet skal slutte på SFO eller endre mellom full plass og deltids plass senest 2 måneder på forhånd.

Utsatt eller fremskyndet skolestart

Hvis du mener at barnet ditt bør begynne på skolen ett år tidligere eller senere enn det året barnet fyller seks år, kan du søke om dette. Pedagogisk-psykologisk tjeneste vil da vurdere hva som er best for barnet ditt og gi et råd til sektor for barn og unge i kommunen, som vil avgjøre saken.

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?

Hovedregelen er at barnet skal gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Om du ønsker at barnet ditt skal gå på en annen skole, kan du søke om dette. Du må begrunne ønsket ditt.

Hammerfest kommune er delt inn i følgende skolekretser:

  • Akkarfjord
  • Forsøl
  • Fjordtun
  • Reindalen/Fuglenes
  • Baksalen
  • Kokelv
  • Kvalsund

Vedtak om skoleplassering

Etter at du har gitt beskjed om du tar imot skoleplassen barnet ditt har fått eller om du ønsker plass ved en annen skole, vil kommunen gjøre et endelig vedtak om hvor barnet får skoleplass.

Du har rett til å klage

Du har rett til å klage på alle vedtak kommunen gjør som angår deg.
Hvis du klager, må du gjøre det skriftlig.
Du må forklare hvorfor du klager, hva du mener er feil i vedtaket og hva du ønsker skulle vært vedtatt.

Lovgrunnlag

Opplæringsloven § 8–1 har bestemmelser om skoletilhørighet, det vil si hvilken skole barnet skal gå på. § 2–1 omtaler retten til å utsette eller fremskynde skolestarten.