SFO

SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. til 4. trinn. 
Barn med nedsatt funksjonsevne har også tilbud fra 5. til 7. trinn. 

Vedtekter for skolefritidsordningene

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling
Gebyr Sats 2024
Dagplass, per barn per dag 200
Gebyr ved for sent hentet barn, per påbegynte halvtime 400
Halv plass 2000
Hel plass 3000
Kostpenger 300
Barn på 1. og 2. trinn har gratis 50% plass i SFO. For SFO-plass over 50%, tilkommer foreldrebetaling i henhold til gebyrregulativet.

Fra og med skoleåret 2024–25 gjelder ordningen med 12 timer gratis SFO per uke også for elever på 3. trinn.
Barn på 4. trinn skal da betale for 100 % eller 50 % plass i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

Halvdagsplass

En halvdagsplass utgjør 12 timer pr uke. Timene kan fordeles pr dag etter avtale med SFO.
 

For spørsmål om fakturering gjeldene SFO så må rektor på den aktuelle skolen kontaktes. 

 

Moderasjonsordninger på SFO 

Søskenmoderasjon

  • 50 % fra og med barn nr. 2 i SFO
  • 15 % hvis man har yngre søsken i barnehage

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men for å få søskenmoderasjon må søsken bo fast sammen (folkeregistrert på samme adresse). I tillegg må samme forelder være mottaker av faktura for alle barn både i barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Ingen skal betale 

mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt i foreldrebetaling for ett barn i ett år. På 1. trinn er foreldrebetalingen 29 095 for ett barn i ett år, på 2. til 4. trinn er foreldrebetalingen 26 450 for ett barn i ett år.

Kostpenger kommer i tillegg.

Søker du før 1. august gjelder reduksjonen fra 1. august og ut skoleåret. Søker du etter 1. august gjelder reduksjonen fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Dersom barnets foreldre bor hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn, og som må søke om redusert foreldrebetaling.

Ordningen er søknadsbasert. Det må søkes for hvert skoleår.

Gratis SFO ved lav inntekt

Hammerfest kommune gir gratis SFO til familier med samlet inntekt som er lavere enn 2,5G.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne 5. – 7. trinn har gratis SFO, men må betale kostpenger.

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Artikkelliste