For hjemmet

Oppvekst og kultur 

Hammerfest kommune
Postboks 1224/K
9616 Hammerfest

Besøksadresse: 
Strandgata 52
9600 Hammerfest

Kommunikasjon hjem – SFO 

Vi bruker MyKid for kommunikasjon mellom hjem og barnehage

Logg inn eller last ned app her

(Brukernavnet er ditt mobiltelefonnummer. Klikk på "Glemt passord" første gang du logger inn.)

Innlogging til systemer i skolen

Her finner du lenker til innlogging i de forskjellige datasystemene som brukes for elever, lærere og foresatte. 

 

Skooler og Office 365 for elever og ansatte

Her finner du fravær, ukeplan, oppgaver, vurderinger osv.

Skooler foresatte

Her kan du blant annet følge med på og melde fravær, se på oppgaver/vurdering og timeplan til barnet ditt. 

 

Logo for MyKid

Kommunikasjon mellom hjem og SFO 

Registrer ferie og fravær, gi beskjed om avtale, og se om barnet er tilstede eller gått hjem. MyKid

E-post for ansatte

Outlook som web-applikasjon

 

Bekymringsmelding til barnevernet      Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070