Kirkeparken omsorgssenter

Ved Kirkeparken omsorgssenter har vi både et heldøgns botilbud og et dagtilbud

Opphold på sykehjem

 

Kontakt

Marit Halvorsen
Virksomhetsleder
Kirkeparken Omsorgssenter
E-post
Telefon 78 40 23 51
Mobil 406 38 462

Adresse

Besøksadresse

Sørøygata 13
9600 Hammerfest

Inngang Parkgata åpen hverdager 08:00 – 16:00
Inngang parkering -1 åpen alle dager 08:00 – 21:30

Telefon

78 40 23 50 resepsjon

78 40 23 56  Hjelmen dagtilbud 0. etasje
78 40 23 57  Håja dagtilbud 0. etasje
78 40 23 65  Avd. Tyven – langtidsavdeling 1. etasje
78 40 23 55  Avdelingsleder avd. Tyven og dagtilbudene, Line Holmgren

78 40 23 61  Avd. Tarhalsen – demensavdeling 1. etasje
78 40 23 63  Avd. Seiland – demensavdeling 1. etasje
78 40 23 60  Avdelingsleder Demensavd., Stina Winterseth

78 40 24 31  Avd. Saragammen - intermediæravdeling 2. etasje
78 40 24 33  Avd. Forsøl – intermediæravdeling 2. etasje
48 09 94 23  Sykepleiertelefon intermediæravdeling 2. etasje
78 40 24 30  Avdelingsleder Intermediæravd., Camilla Josefine Klausen

78 40 23 59  Avd. Melkøya – omsorgsboliger 2. etasje
78 40 25 10  Avdelingsleder avd. Melkøya, Marte Ostad-Pettersen

Send e-post

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest