Kirkeparken omsorgssenter

Ved Kirkeparken omsorgssenter har vi både et heldøgns botilbud og et dagtilbud

Opphold på sykehjem

 

Kontakt

Marit Halvorsen
Virksomhetsleder
Kirkeparken omsorgs adm
E-post
Telefon +47 78 40 23 51

Adresse

Besøksadresse

Sørøygata 13
9600 Hammerfest

Inngang Parkgata åpen hverdager 08:00 – 16:00
Inngang parkering -1 åpen alle dager 08:00 – 21:30

Telefon

78 40 23 50  Resepsjon

78 40 23 51  Virksomhetsleder Marit Halvorsen

78 40 23 56  Hjelmen dagtilbud 0. etasje
78 40 23 57  Håja dagtilbud 0. etasje
78 40 23 65  Avd. Tyven – langtidsavdeling 1. etasje
78 40 23 55  Avdelingsleder avd. Tyven og dagtilbudene, Line Holmgren

78 40 23 61  Avd. Tarhalsen – demensavdeling 1. etasje
78 40 23 63  Avd. Seiland – demensavdeling 1. etasje
78 40 23 66  Fagsykepleier Demens/Tyven/dagtilbudene, Liv-Unni Priestley
78 40 23 60  Avdelingsleder Demensavd., Stina Winterseth

78 40 24 31  Avd. Saragammen - intermediæravdeling 2. etasje
78 40 24 33  Avd. Forsøl – intermediæravdeling 2. etasje
48 09 94 23  Sykepleiertelefon intermediæravdeling 2. etasje
78 40 24 30  Fagsykepleier Intermediær/Melkøya Ina Mari Halvorsen
78 40 23 75  Avdelingsleder Intermediæravd, Jens Nylund

78 40 23 59  Avd. Melkøya – omsorgsboliger 2. etasje
78 40 25 10  Avdelingsleder avd. Melkøya, Lill Karin Kråkøy

Send e-post

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest