Ansattoversikt


Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 969 50 889
973 50 124
???
Sykepleier i helseykepleierstilling 2410
Kreftkoodinator 78 40 27 22 915 86 084
2.års sykepleierstudent 986 27 422
Sykepleier 950 93 634
Helsefagarbeider
Vikar fra byrå.
??? 900 49 884
400 98 465
+46760459938
Sykepleier 0034676978266
Sykepleier 486 42 973
Pleiemedhjelper
482 62 228
Institusjonslege 78 40 23 53
Sykepleier +34649554740 +34649554740
Sykepleier Skarven:78402470
Sykepleier
Sykepleier 958 51 936
0034664856837
Pleieassistent
Kokk
Praktisk Bistand
Sykepleier 975 27 669
Fagarbeider 78 40 27 53
Sykepleier 912 59 773
+40742877659
Assistent
Sykepleier 486 18 009
Assistent
467 23 695
912 95 865
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
Assistent 454 21 417
402 29 427
Sykepleierstudent
assistent 481 12 690
Vikar
3.års sykepleierstudent 984 64 120
902 17 612
??? 958 74 228
Sykepleier
Assistent 415 79 444
Avdelingsleder 78 40 25 10
Hjelpepleier 920 87 375
Pleiemadarbeider 932 28 833
Ambulansefaglærling
Sykehjemslege 78402354/78402779
Sykepleier 913 05 848
Pleiemedarbeider 469 44 458
Pleieassistent
Sykepleier
Helsefagarbeider 955 29 004
Fagarbeider 402 84 062
Assistent
483 05 494
Pleiemedarbeider 469 51 368
Assistent
Hjelpepleier 464 23 293
???
Pleiemedhjelper 951 04 408 951 04 408
951 04 408
??? 78 40 27 54 971 43 010
Sykepleier 905 49 297
Assistent
Helsefagarbeider 939 22 855
Lærling 941 42 917
Sykepleierstudent
Hjelppleier 976 70 115
Fagarbeider 78 40 27 44
Sykepleier 950 38 976
Sykepleier
Pleieassistent
Hjelpepleier 908 42 164
467 60 385
936 82 500
Helsefag lærling 986 64 495
Omsorgsarbeider
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider 450 85 849
Helsefagarbeider 405 86 969
Frisklivsansatt 78 40 23 70
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Sykepleier
Assistent 925 67 584 925 67 584
478 04 699 478 04 699
Hjelpepleier 416 81 370
Assistent 954 37 479
Pleiemedarbeider 415 67 432
921 36 240 921 36 240
Assistent 968 43 595
480 88 910
Assistent
Sykepleier
Helsefagarbeider 916 64 087
Sykepleierstudent
971 82 881
Sykepleierstudent 902 61 678
920 33 023
Sykepleier
PLeieassistent
Vikar
Avdelingsleder
Pleieassistent
Sykehjemslege - spesialist i allmennmedisin 78 40 23 54 415 48 495
Assistent
Sykepleierstudent 482 75 193
Miljøarbeider 924 33 020
Spesialsykepleier
Sykepleier 78 40 27 77 913 56 979
Sykepleier +34696231234 +34696231234
Avdelingsleder 950 70 368
Lærer
Assistent
Sykepleier 0034634510406
Sykepleier 970 34 277
Sykepleier
Hjelpepleier 481 27 602
Assistent
helsefagarbeider 400 81 301
951 69 020
Sykepleier 0034681392948
pleiemedhjelper 975 94 454
Lærling
Vikar fra byrå. 0040774401345
Sykepleier 0034669500467
pleiemedarbeider/student 960 43 501
477 44 795
486 33 642
???
Fagarbeider
???
463 09 811
Sykepleier 0034638939779
907 06 979
Lærling
Sykepleier
+46704228066 +46704228066
417 24 528
Kirkeparken omsorgssenter Resepsjon 78 40 23 50
Hjelpepleier 416 14 202
Assistent
908 59 208
Sykepleier
984 63 593
973 56 941
467 10 439
Hjelpepleier
sykepleierstudent
Hovedtillitsvalgt 917 51 023
Hjelpepleier
Sykepleier 462 84 329
Sykehjemslege 78 40 23 53
Kokk 954 83 624
Assistent
???
sykepleier 902 11 524
Avdelingsleder 995 97 048
???
Sykepleierstudent
Assistent
454 07 203