Ansattoversikt


Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 969 50 889
Kokk på post 78 40 21 47
Kokk på post
973 50 124
???
Hjelpepleier
Sykepleier i helseykepleierstilling 2410
Kreftkoodinator 78 40 27 22 915 86 084
Sykepleier 950 93 634
Assistent
assistent 957 03 038
Sykepleier 939 21 560
sykepleierstudent
??? 900 49 884
Sykepleierstudent
905 89 328
Assistent 476 82 814
+46760459938
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier/vikar 979 85 603
482 62 228
Assistent
Sykepleierstudent
Institusjonslege 78 40 23 53
Student
Sykepleier
Pleiemedhjelper 468 07 920
Sykepleier Skarven:78402470
???
Pleiemedarbeider/Tilkallingsvikar 916 76 830
Hjelpepleier
Sykepleier
Sykepleier 958 51 936
Hjelpepleier 951 47 144
469 04 843
Pleieassistent
Kokk
Praktisk Bistand
Sykepleierstudent 3 år. 941 53 078
Sykepleier
Fagarbeider 78 40 27 53
Sykepleierstudent
Sykepleier 912 59 773
Sykepleierstudent
Sykepleierstudent/pleiemedhjelper
Assistent
Sykepleier 486 18 009
Sykepleierstudent 452 46 990
467 23 695
912 95 865
Sykepleierstudent/pleieassistent
Pleiemedarbeider
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
478 94 986
Assistent
Assistent 454 21 417
402 29 427
Sykepleierstudent
assistent 481 12 690
Vikar
??? 958 74 228
Pleieassistent
Assistent 78 40 27 53
Sykepleier
Assistent 415 79 444
Avdelingsleder 78 40 25 10
Hjelpepleier 920 87 375
932 28 833
Ambulansefaglærling
Ekstravaktvikar, Sykepleierstudent.
Sykehjemslege 78402354/78402779
Sykepleier 913 05 848
Pleiemedarbeider
Pleieassistent
Sykepleier
Sykepleier
assistent
Hjelpepleier 78 40 25 85 974 70 728
Helsefagarbeider 955 29 004
Fagarbeider 402 84 062
Sykepleierstudent
Assistent
483 05 494
pleiemedhjelper
Pleiemedarbeider 948 48 398
Assistent
Hjelpepleier 464 23 293
???
???
??? 78 40 27 54 971 43 010
Sykepleier 416 88 980
Assistent
Helsefagarbeider 939 22 855
977 20 590
Sykepleierstudent
Avdelingsleder 78 40 24 30
Sykepleierstudent
Hjelppleier 976 70 115
Fagarbeider 78 40 27 44
Student 950 38 976
Sykepleierstudent. 484 68 809
Sykepleier
Pleieassistent
Hjelpepleier 908 42 164
936 82 500
Helsefag lærling 986 64 495
Omsorgsarbeider
00467222786156
Sykepleier 925 13 077
Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper 944 21 115
Assistent
Pleiemedarbeider 78 40 27 77
Helsefagarbeider 405 86 969
Hjelpepleier 405 60 209
Assistent
Frisklivsansatt 78 40 23 70
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Sykepleier
Assistent
478 04 699 478 04 699
Hjelpepleier
Assistent 954 37 479
Assistent 968 43 595
480 88 910
Assistent
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleierstudent
971 82 881
Sykepleierstudent 902 61 678
3:e års sykepleiestudent
Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleier
PLeieassistent
Vikar
Avdelingsleder
Pleieassistent
Sykepleier +37060699120
Assistent
Huskøkonom
Spesialsykepleier
Sykepleier 78 40 27 77 992 03 799
Avdelingsleder 950 70 368
Sykepleier
Assistent
Helsefagarbeider 954 38 745
???
Sykepleier 970 34 277
Pleiemedarbeider 976 33 067
Sykepleier
Hjelpepleier 481 27 602
Assistent
Assistent
952 74 632
pleiemedhjelper 975 94 454
Lærling
pleiemedarbeider/student
Pleieasistent
Sykepleierstudent
???
Sykepleier 939 80 014
966 52 838
Assistent
Sykepleierstudent/pleiemedarbeider 908 09 490
Fagarbeider
Assistent 16 81 88 08
???
907 06 979
Lærling
Assistent
912 62 982
Kirkeparken omsorgssenter Resepsjon 78 40 23 50
924 55 325 924 55 325
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier 416 14 202
Pleiemedhjelper
Sykepleier 78 40 23 55
Assistent
Sykepleier
467 10 439
Hjelpepleier
Sykepleierstudent
Assistent
Vikar
Helsefagarbeider
Hovedtillitsvalgt 917 51 023
Hjelpepleier
Lærling
Sykepleier 462 84 329
Sykehjemslege 78 40 23 53
Assistent
Assistent
???
Assistent
Avdelingsleder 995 97 048
???
Sykepleierstudent
Vikar
Assistent
454 07 203