Legevakt

Legevakten i Hammerfest kommune holder til på Hammerfest sykehus.

Legevakt: ring 116 117

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. 

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Er det akutt og står om liv, ring 113.

Om legevaktordningen (Helsenorge.no)

Fredag 13. november kl. 15 flytter legevakten for Hammerfest kommune tilbake til sin normale plassering på Hammerfest sykehus. Under det lokale koronautbruddet ved sykehuset har den midlertidig vært flyttet til Allmed legesenter.

Adresse

Besøksadresse

Nissensenteret, 4. etasje
Hovedinngang fra Storgata

Inngangen og veien videre inn i bygningen er skiltet, og det er merket opp egen parkering for pasienter i gaten utenfor.

Telefon

116 117