Legevakt

Legevakten i Hammerfest kommune holder til på Hammerfest sykehus.

Fra utlandet (from abroad)
+47 78 41 20 00

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Legevakt i Hammerfest kommune

Legevakt på dagtid på hverdager

Legesentrene Allmed, Bryggen og Skarven rullerer på å ha legevakt 08:00–15:30.

Hvis du har fastlege i Hammerfest, skal du alltid henvende deg til ditt legesenter for øyeblikkelig hjelp på dagtid.

Din fastlege setter hver dag av timer til øyeblikkelig hjelp for egne pasienter. Hvis din fastlege ikke er tilstede, vil du få hjelp av en annen lege på senteret.

Hammerfest legevakt er lokalisert i akuttmottaket på Hammerfest sykehus og har døgnåpent alle dager, bortsett fra når legesentrene har legevakt på dagtid.

Timeavtale

Vi oppfordrer alle til å ringe på forhånd slik at vi kan yte best mulig hjelp.

Ved ankomst

Henvend deg i luka i ekspedisjonen når du kommer, og gå deretter til venterommet.

Vent på tur og du vil bli hentet inn når det er klart for å ta imot deg.

Du vil kunne oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen, dette er fordi andre trenger hjelpen raskere. Vi må kontinuerlig prioritere pasientene slik at den sykeste blir behandlet først.

Praktisk info

Legevakta er for alle – men ikke for alt!

Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med skade eller sykdom som ikke kan vente til du kan komme til din fastlege i ordinær kontortid.

Det kan være plutselig oppståtte situasjoner, eller forverring av symptomer som:

 • Smerter i brystet eller magen
 • Pustevansker
 • Nedsatt allmenntilstand hos barn
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner under svangerskapet
 • Akutt skade som kutt, og mistanke om brudd i arm eller ben

Legevakten er IKKE ment for:

 • Vanlig forkjølelse
 • Sykdom over flere dager uten akutt forverring
 • Sykemelding eller forlengelse av denne
 • Helseattester
 • Fornying av resepter
 • Kontroll av kroniske sykdommer

Trenger du hjelp til noen av punktene over, bør du kontakte fastlegen. Hvis du kontakter fastlegen hjelper du samtidig til med å forkorte ventetiden på legevakten.

Rådgivning

Ring og spør om du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg! Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, slik at du slipper å dra til legevakta.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi ofte informasjon om tilstanden din, eventuell feber, om tidligere sykdommer og faste medisiner.

Dette kan være lurt å ha i huset:

 • Termometer
 • Febernedsettende stikkpiller/tabletter til barn
 • Smertestillende tabletter
 • Nesespray
 • Plaster/bandasje

Telefonrådgivning er gratis.

Alle telefonsamtaler blir tatt opp.

Betaling

Du betaler en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner, forbruksmateriell, prøver og annet utstyr som blir brukt.

Blant annet personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager, arbeidsskade og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel - men alle må betale for medisiner, forbruksmateriell og annet.

Betalingsmåter

Pasienter hos legevakten kan betale egenandel m.m. på flere måter:

 • På betalingsautomat med kontanter eller betalingskort
 • "Mobilbetaling" - valgt på betalingsautomat
  Da får du en SMS med betalingsinformasjon og 24 timers betalingsfrist. Hvis du betaler innen fristen, får du ikke noe fakturagebyr - ellers sendes det en vanlig faktura med kr 69 i fakturagebyr
 • Papirfaktura - valgt på betalingsautomat. Da skrives fakturaen ut fra automaten, og du får den med deg.

Hvis du ikke bruker betalingsautomaten, får du om du har registrert mobilnummer en SMS med betalingsinformasjon og 24 timers betalingsfrist. Hvis du betaler innen fristen, får du ikke noe fakturagebyr - ellers sendes det en vanlig faktura med kr 69 i fakturagebyr

Overgrepsmottak

Ved Hammerfest legevakt har vi et eget akuttmottak for deg som har vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner.
Overgrepsmottaket drives av Finnmarkssykehuset.

Du kan kontakte mottaket på 116 117

Hastegrader på legevakten

Hastegrad RØD

Pasienten tas inn omgående

Eksempler:

 • mistanke om akutt hjertesykdom,
 • alvorlig pustebesvær
 • store blødninger
 • alvorlig allergisk reaksjon

Hastegrad GUL

Pasienten bør få raskt legetilsyn

Eksempler:

 • moderate kuttskader
 • høy feber med redusert allmenntilstand

Hastegrad GRØNN

– Kan vente til fastlegen åpner neste dag eller avsluttes etter sykepleierråd.

Eksempler:

 • øyekatarr
 • øreverk
 • urinveisinfeksjon
 • hoste/øvre luftveis­infeksjon

Om legevaktordningen (Helsenorge.no)

Artikkelliste

Adresse

Besøksadresse

Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Telefon

116 117 

Fra utlandet (From abroad)

+47 78 41 20 00

Åpningstider

Hverdager

08:00 - 15:30

Helger og helligdager

Åpent hele døgnet