Legetjenesten

Medisinsk nødtelefon 113

Hvis du trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlig sykdom eller livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmords­tanker:

Ring 113

Legetjenesten

Jonas Zahl
Virksomhetsleder
78 40 27 07 | M 402 45 005

Send e-post

Bestilling av test for koronavirus

Du bestiller test gjennom din fastlege. Bruk gjerne besøklegen.no for å bestille, siden det kan være kø på telefon til legesentrene.. 

Timebestilling på telefon skjer i normal åpningstid mandag – fredag 08:00 – 15:00.

 
Du bør avtale med legen hvordan du skal varsles om prøveresultatet når du bestiller testen.

Hvis du ikke har fastlege i Hammerfest, kan du ringe det legekontoret som har dagvakt:

Du vil få en timeavtale for test på vårt testsenter.