Legetjenesten

Medisinsk nødtelefon 113

Hvis du trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlig sykdom eller livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmords­tanker:

Ring 113

Legetjenesten

Jonas Zahl
Virksomhetsleder
78 40 27 07 | M 402 45 005

Send e-post