Priser hos fastlege

Prisene oppdateres 1. juli hvert år.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
Avgiftsart Beløp 2021
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 160,00 / 280,00
Sykebesøk på dagtid/kveld 223,00 / 357,00
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 52,00 / 38,00
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 58,00
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 69,00
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 59,00
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 57,00

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Avgiftsart Beløp 2021
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116,00
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 63,00
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 95,00
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. 134,00
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 181,00
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten. 59,00
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 160,00 / 259,00
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

Listen er ikke uttømmende.