Bli besøkshjem

Et besøkshjem er en voksen, et par eller en familie som gir av sin tid til et barn med behov for mer voksenkontakt og relasjoner med flere enn sin kjernefamilie.

Vi forventer ikke annen og mer særskilt aktivitet enn det familien holder på med til vanlig.

Besøkshjemmet bør ha overskudd og kapasitet og  lyst til å hjelpe trengende barn.

På grunn av sikkerhet for barn og unge kreves uttømmende politiattest.

Målsettingen er, gjennom samvær, fysisk tilstedeværelse og trygge grenser, å bidra til å øke et barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Noen ganger kan det også være å avlaste foreldre og gi dem overskudd til å mestre foreldrerollen i hverdagen.

Besøkshjemmet fungerer som en støtte for barn som trenger kontakt med et annet familiemiljø enn sitt eget, eller som er mer krevende enn det foreldrene makter, av forskjellige sosiale eller psykologiske årsaker.

Hva er besøkshjemmets støtteapparat?

  • Barneverntjenesten, gjennom veiledning og evaluering.
  • De personene som utgjør husstanden, med sine erfaringer, ressurser, omsorg m.m.
  • Eventuelt besøkshjemmets eget nettverk.
  • Eventuelt andre instanser som barnehagen, PP-tjenesten m.fl.

VIl du eller dere bli et beøkshjem?

Utfylt Registreringsskjema for nye besøkshjem <skjema mangler>  sendes til Barneverntjenesten i kommunen. Søknaden kan også leveres inn via Servicekontoret.

Barneverntjenesten tar kontakt når registreringsskjemaet er mottatt og du/dere innkalles til et møte for å snakke om det å være et besøkshjem.

Etter dette møtet blir du/dere igjen kontaktet for å få informasjon om videre saksgang.

Adresse

Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070

Digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten i Hammerfest ivaretar barnevernet i Hammerfest og Måsøy kommuner.

Besøksadresser

Storgata kommunehus, 1. etasje
Storgata 17
9600 Hammerfest

Åpne kartet i eget vindu

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Kart som viser plasseringen av Rådhusvegen 18 i Kvalsund

Åpne kartet i eget vindu

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon
78 40 23 95

👥 Ansatte i barnevernstjenesten