Bli støtteperson

En støtteperson er en som gjennom veiledning, samvær og ulike fritidsaktiviteter bidrar til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen på seg selv.

Målsettingen er å styrke medmenneskers kompetanse i hverdagen og bygge bro mellom den som blir hjulpet og samfunnet. Noen ganger er målsettingen å styrke omsorgs- og samspillskompetansen i en familie

Hva er støttepersonens hjelpemidler?

  • Barneverntjenesten, gjennom veiledning og evaluering.
  • Støttepersonen, med sine erfaringer, ressurser, omsorg m.m.
  • Samfunnet, gjennom kulturelle tilbud og andre aktiviteter.
  • Under visse omstendigheter, støttepersonens nettverk.

Adresse

Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070

Digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten i Hammerfest ivaretar barnevernet i Hammerfest og Måsøy kommuner.

Besøksadresser

Storgata kommunehus, 1. etasje
Storgata 17
9600 Hammerfest

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon
78 40 23 95