Bli tilsynsperson

En tilsynsperson fører tilsyn i hjem der det foreligger alvorlig bekymring om omsorgen for et barn, tilsyn under samvær mellom fosterbarn og biologiske foreldre eller er tilsynsperson for barn som er plassert i fosterhjem.

Tilsynspersonen skal tilstrebe å få kontakt med og hjelpe, støtte og veilede barnet som har tilsyn, eller dokumentere de forhold som er i barnets hjem i tilsynsperioden gjennom sin kontrollfunksjon

Hva er tilsynspersonens støtteapparat?

  • Barneverntjenesten, gjennom veiledning og evaluering
  • Tilsynsføreren som person, med sine erfaringer, ressurser, omsorg m.m.
  • I enkelte tilfeller der det avdekkes alvorlige, bekymringsfulle omsorgssituasjoner kan tilsynsfører kontakte politiet for nødvendig bistand. 
  • Tilsynsføreren kan i den enkelte sak samarbeide med andre etater/hjelpeapparat i tråd med den målsetting/plan som er satt opp sammen med barneverntjenesten.
  • Fosterhjemtjenesten tilbyr kurs for tilsynsførere for fosterhjem.

Adresse

Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070

Digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten i Hammerfest ivaretar barnevernet i Hammerfest og Måsøy kommuner.

Besøksadresser

Storgata kommunehus, 1. etasje
Storgata 17
9600 Hammerfest

Åpne kartet i eget vindu

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Kart som viser plasseringen av Rådhusvegen 18 i Kvalsund

Åpne kartet i eget vindu

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon
78 40 23 95

👥 Ansatte i barnevernstjenesten