Tilskudd til kommunale avgifter

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon med mer) til egen eller leid bolig.

Kriterier/vilkår

  • Søker/husstanden skal være folkeregistrert på boligen.
  • Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. 
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelig verdipapirer skal ikke overstige kr 200.000,-
  • Tilskudd innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks. mva med en øvre grense på kr 6.000,-.
  • Det må søkes hvert år.
  • Tilskuddet utbetales samlet eller kommer til fradrag på faktura.
     
  • Retningslinjer

Saksbehandling

Ved søknaden må det foreligge inntekt, siste skattemelding, og husleiekontrakt for de som leier bolig. 
Søknader behandles av bolig- og eiendomsavdelingen. 

Søknad

Annen informasjon

Mer informasjon og utskrift av søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Adresse

Servicekontoret Hammerfest sentrum

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 20 00

Åpne kartet i eget vindu

Servicekontoret Kvalsund

Besøksadresse

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

Åpne kartet i eget vindu


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost