Tilskudd til kommunale avgifter

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Hammerfest til delvis dekning av kommunale avgifter for personer/husstander med lav inntekt.

Målgruppe

Eldre, utføre og andre med lav inntekt.

Kriterier/vilkår

  • Søker/husstanden skal være folkeregisterregistrert på boligen.
  • Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. Inntil 4 husstandsmedlemmer kan medtas (satser fra kr. 251.184,- - kr. 380.460,-).
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelig verdipapirer skal ikke overstige kr 150.000,-
  • Tilskudd innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks. mva med en øvre grense på kr 5.000,-.
  • Det må søkes hvert år.
  • Tilskuddet utbetales samlet eller kommer til fradrag på faktura.

Søknadsfrist: 1.september hvert år.

Saksbehandling

Søknader behandles av bolig og eiendomsavdelingen.

Annen informasjon

Mer informasjon og utskrift av søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Søknad sendes til

Hammerfest kommune
Servicekontoret
Postboks 1224
9616 Hammerfest