Tilskudd til kommunale avgifter

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon med mer) til egen eller leid bolig.

Kriterier/vilkår

  • Søker/husstanden skal være folkeregistrert på boligen.
  • Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. Inntil 4 husstandsmedlemmer kan medtas (satser fra kr. 260.640,- - kr. 393.132,-).
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelig verdipapirer skal ikke overstige kr 150.000,-
  • Tilskudd innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks. mva med en øvre grense på kr 5.000,-.
  • Det må søkes hvert år.
  • Tilskuddet utbetales samlet eller kommer til fradrag på faktura.

Søknadsfrist er 1.september hvert år.

Saksbehandling

Ved søknaden må det foreligge inntekt, siste selvangivelsen, og husleiekontrakt for de som leier bolig. Søknader behandles av bolig og eiendomsavdelingen. 

Annen informasjon

Mer informasjon og utskrift av søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Søknad sendes til

Hammerfest kommune
Postmottak
Postboks 1224
9616 Hammerfest