Ny bonde

Landbruksdirektoratet gir på sine nettsider en oversikt hva en må tenke på ved nyetablering. Dette omfatter alt fra registrering av foretak, tilskudd for produksjon av landbruksprodukter og prosjekter, velferds- og erstatningsordninger og en huskeliste der alt er skjematisk oppstilt i kortversjon.

Regnskapsplikt

De fleste enkeltpersonforetak i landbruket har avgrenset regnskapsplikt. Det betyr at det ikke må utarbeides fullstendig årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Beiterett er en gammel bruksrett knyttet til utnytting av norsk utmark. Beiterett i utmark kan ha forskjellige rettslige grunnlag. Beiterett kan gjelde fordi man selv er grunneier eller beiterett kan gjelde på annen manns grunn. Sistnevnte kan bero på avtalerhevdsedvane eller alders tids bruk. Beiterett kan også gjelde i en bygde- eller statsallmenning. I allmenninger følger beiteretten jordbrukseiendommene og reguleres i bygdeallmenningsloven eller fjelloven.

Beiteretten på Finnmarkseiendommen (FeFo) ligger til personer bosatt i Finnmark. Dette er regulert av Finnmarksloven. Alle som eier jordbrukseiendom i Finnmark har beiterett på FeFo-grunn til så stor buskap som kan vinterfôres på sin jordbrukseiendom.

Grannegjerdeloven regulerer rett og plikt til å ha og plikten til å vedlikeholde gjerde mellom naboeiendommer. Loven gjelder også inne på en enkelt eiendom dersom en annen enn eieren har beiterett der.

Kontakt

Jan Georg Gulstad
Landbrukskonsulent
E-post
Telefon 78 40 25 80
Mobil 901 28 891