Ny bonde

Landbruksdirektoratet gir på sine nettsider en oversikt hva en må tenke på ved nyetablering. Dette omfatter alt fra registrering av foretak, tilskudd for produksjon av landbruksprodukter og prosjekter, velferds- og erstatningsordninger og en huskeliste der alt er skjematisk oppstilt i kortversjon.

Passerer foretaket kr. 50 000,- i omsetning i løpet av de siste 12 måneder skal det søkes om registrering i mva-registeret. Merk: Perioden strekker seg over de siste 12 måneder, uavhengig av kalenderår.

Virksomhet som anses som hobbyvirksomhet eller engangsforeteelser betegnes som Uregistrert foretak. Uregistrerte bedrifter får ikke organisasjonsnummer, men en Uregistrert ID. Uregistrerte foretak kan ikke søke produksjonstilskudd.

 

Etter registrering i Enhetsregisteter blir et landbruksforetak som regel automatisk registrert i Landbruksregisteret. Da genereres automatisk et produsentnummer. Produsentnummer kreves bl.a. for anskaffelse av øremerker til dyrene, levering av dyr til slakteri eller for melkeproduksjon.

Enkeltpersonforetak med mer enn 5 ansatte eller som driver salg av innkjøpte varer, skal i tillegg registreres i Foretaksregisteret. Plikt for registrering gjelder for aksjeselskap (AS), ansvarlige selskap (ANS og DA), samvirkeforetak (SA) og foreninger/stiftelser som driver næringsvirksomhet.

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I Landbruksregisteret er et foretak definert som en juridisk enhet som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk. Det er Enhetsregisteret i Brønnøysund som godkjenner foretak og tildeler organisasjonsnummer. Et foretak eksisterer ikke før det er tildelt organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret.