Valg 2021

Stortings- og sametingsvalg 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2021 er mandag 13. september.

Forhåndsstemming er fra og med 10. august til og med 10. september. 

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. 

Kommunen vil legge til rette for forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen om å få stemme hjemmefra.

Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i kommunen.

Valgstyret velges av kommunestyret. I Hammerfest kommune er formannskapet valgstyret, jf. kapittel 3.1 i Hammerfest kommunes delegeringsreglement av 10.12.20.

Kommunestyret kan delegere myndighet til valgstyret. Eksempler på saker valgstyret avgjør etter delegering fra kommunestyret er å godkjenne stemmestyrer, lokaler det skal foregå forhåndsstemming og todagersvalg og åpningstider i valglokalene.

 

Kontakt


Elisabeth Paulsen

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 05
Mobil : 481 38 033


Mari Bekken

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02
Mobil : 454 07 643

Stemmeurne og to personer

Informasjon om stemmerett, manntallet og valgkort.