Valg 2021

Stortings- og sametingsvalg 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2021 er mandag 13. september.

Forhåndsstemming er fra og med 10. august til og med 10. september. 

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. 

Kommunen vil legge til rette for forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen om å få stemme hjemmefra.

Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i kommunen.

Valgstyret velges av kommunestyret. I Hammerfest kommune er formannskapet valgstyret, jf. kapittel 3.1 i Hammerfest kommunes delegeringsreglement av 10.12.20.

Kommunestyret kan delegere myndighet til valgstyret. Eksempler på saker valgstyret avgjør etter delegering fra kommunestyret er å godkjenne stemmestyrer, lokaler det skal foregå forhåndsstemming og todagersvalg og åpningstider i valglokalene.

 

Kontakt


Elisabeth Paulsen

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 05
Mobil : 481 38 033


Mari Bekken

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02
Mobil : 454 07 643

I Norge er vi med rette stolte av vårt demokrati. Selve kjennetegnet på et demokrati er folkets mulighet til å velge og bytte ut de som sitter med makten, og den fredelige maktoverføringen som skjer når folket har gjort sitt valg. Dessverre er ikke demokratiet en selvfølge, og vi ser stadig eksempler på at valgmuligheter innskrenkes  og at den fredelige maktoverføringen er truet.

Informasjon om stemmerett, manntallet og valgkort.

Forhåndsstemming, stemme hjemme, stemme på valgdagen, hjelp til å stemme

Alle skal kunne avgi stemme uten å risikere å bli smittet av koronaviruset.

Se hvor og når du kan stemme på valgdagen mandag 13. september og dagen før, søndag 12. september