Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte organer og hvem som sitter i dem. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Du finner også informasjon om kommunens som organisasjon og arbeidsgiver.

Politisk møtekalender

Nyheter fra kommunen